Miljø politik

Startside

 

    Miljøpolitik

    TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ har formuleret sin miljøpolitik således:

Overordnede Miljøpolitik

                Vi vil forurene så lidt som muligt.

   Vi vil løbende forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

                Vi vil overholde gældende love og krav fra myndigheder.

 

Underpunkter til den Overordnede Miljøpolitik

 

Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne.

Miljømæssig samarbejde med leverandører  (virksomhedsbrochure, kvalitetsstyring).

Løbende gennemføre miljøforbedringer for at bevare et bæredygtigt miljø.

Overholde relevante myndighedskrav.

Have en åben kommunikation om miljømæssige forhold – såvel internt som til offentligheden.

Vi vil inddrage medarbejderne i de løbende miljøforbedringer.

løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser og herunder tilstræbe at anvende renere teknologi hvor det er muligt

minimum hvert 3. år udarbejde en EMAS -miljøredegørelse, som bl.a. indeholder miljøpolitikken og vil være tilgængelig for alle

Overholde relevant lovgivning og tage stilling til ændringer i loven gennem den information om nye love, vi får fra GI.